Skogsbad - Shinrin Yoku

Stacks Image 29

Skogsbad - Shinrin Yoku leder oss till fördjupad ¨ Naturvaro¨.

Skogsbad är form av naturkontakt som utforskats vetenskapligt.
En kravlös väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och djup återhämtning och läkning.

(Naturvaro, av Petra Ellora Cau Wetterholm)


Lars är Cert. Skogsbadsguide,
Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute

"Skogen"
Har du glömt att skogen är ditt hem, att den djupa stilla skogen står och väntar på dig som vän?
Lämna stadens oro, kom till skogen åter, endast så kan du bli hel igen.
Har du glömt att skogen är din vän?
Myrans vägar under himmelen, källan, där det växer upp små ljusa samtal, gläntan, där man leker med ett regn, är de glömda - minns du inte dem?”

Bo Zetterlind

När vi ¨skogsbadar¨tillbringar vi en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön, Det är en naturkontakt som beforskats vetenskapligt och är en kravlös väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och djup återhämtning.

Lars Åström är Cert. Skogsbadsgui

  • Lördag
   Mars-April

   Skogsbad där skog möter hav på Kustleden, Galtström Njurunda

   Skogsbad i skogen på Kustleden mot Kalkugnsviken, Galtström med Lars Åström, cert. Skogsbadsguide. Välkommen att vandra i den vackra skogen mot havet! Vi avslutar vid havsviken.
   location_on Lörudden, Njurunda. access_time 3 tim. mellan 09:00 - 12:00
   Stacks Image 71

   Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis. Det är en naturkontakt som beforskats vetenskapligt och är en kravlös väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och djup återhämtning.

   Lars Åström är Cert. Skogsbadsguide

   Facebook

  • Vid förfrågan!
   April - Oktober

   Naturvaro med Skogsbad - Shinrin Yoku Sundsvall

   Jag anordnar Skogsbadsvandringar i en skog nära dig efter ditt önskemål i Västernorrland och Hälsingland. Kontakta mig: lars@laketerapi.se 070-664 91 60
   location_on Lördag eller Söndag access_time 3 tim.
  • Vid förfrågan!
   April - Oktober

   Naturvaro med Skogsbad - Shinrin Yoku

   Boka 3 ggr för en mindre grupp! Det skapar en fördjupad Naturvaro och fin gemenskap. 150 kr i rabatt! Kontakta mig: lars@laketerapi.se 070-664 91 60
   location_on Sundsvall access_time 3 tim.

   Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis.

   Lars Åström är Cert. Skogsbadsguide

   Facebook


  Skogsbad med Lars Åström
  se
  Facebook

  Natur är blott ett annat ord för hälsa!


  Skogsbad och Skogsbadsterapi
  Jag Lars Åström firar i år 30-års jubileum med min klinik, en heltidspraktik där jag behandlar bl a med Kinesisk Akupunktur och Örtmedicin. Jag har även workshops och utbildningar i Meditation, Qi Gong och Tai Chi Chuan.
  Att utbilda mig till Cert. Skogsbadsguide har känts naturligt för mig. Det sammanfaller med mina erfarenheter hur vi på olika vägar kan stödja våra inneboende läkeprocesser, tillsammans med mina egna skogsvistelser och naturkontakt.

  Idag har vi ett stor behov av det Skogsbad Shinrin Yoku kan erbjuda oss. Minskad stress, ökat välmående, bättre immunförsvar och läkning samt problemen med utmattningstillstånd och följderna av Covid 19. Skogsbad är också en Corona-säker verksamhet som är gemenskapsfrämjande.
  Jag ser fram emot ett samarbete med kommun, landsting och företag med Skogsbad Shinrin Yoku som en betydelsefull del i rehabilitering och som friskvårdsaktivitet.

  Vad är en Skogsbadsguide?
  En skogsbadsguide är en förmedlare av naturkontakt, en bro mellan människan och den naturliga värld som vi kommer ifrån och är en del av. En Certifierad Skogsbadsguide enligt Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute har genomgått en professionell utbildning 4-6 månader och 177-250 timmar i att leda sig själv och andra till en fördjupad naturkontakt för välmående och återhämtning. Utbildningen är specifik för Skandinavien men håller en internationell standard.

  Naturen är terapeuten, guiden öppnar dörrar.


  Vad är Skogsbad?
  Ordet är översättning av den japanska termen Shinrin-Yoku som betyder
  ̈ta in skogsatmosfären med alla sinnen ̈ eller att ̈skogsbada ̈. I Japan på 80-talet ökade den stressrelaterade ohälsan dramatiskt och det fick ett namn - Karoshi. Det inrättades skogsparker över hela Japan och man utbildade Shinrin Yoku guider och startade forskning om effekterna av Skogsbad.
  Vid Skogsbad Shirin Yoku vandrar man mycket långsamt på stigar i skogar och parker med aktiviteter som öppnar våra sinnen och ger möjligheten att uppleva naturen på ett nytt sätt. Vi är närvarande med alla våra sinnen i fördjupande kontakt med vår miljö, naturen, vår ursprungliga livsmiljö.

  Det har en del gemensamma drag med mindfulness där Mindfullnessmetoden innebär en fokuserad uppmärksamhet i nuet och utan att döma.
  Skogsbad däremot inbjuder till en naturlig närvaro och uppmärksamhet genom sinnlig kontakt, avsiktslöst och utan ansträngning. Vi saktar ner, öppnar våra sinnen och låter naturen komma till oss.
  Denna form av naturkontakt har utforskas vetenskapligt, även i Sverige. Skogsbad har visat sig sänka blodtryck, minska nivåer av stresshormoner, främja återhämtning av stressrelaterade problem, depression och utmattningssyndrom. Det kan även stödja våra inneboende läkeprocesser, stärka immunförsvaret och kan med fördel kombineras med andra former av behandling och terapi. Det är en kravlös och öppen väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och återhämtning, som kan flytta uppmärksamheten från oss själva och till en känsla av att vi är del av något större.

  Skogsterapi Skogsterapi, Forest Therapy, baseras på Skogsbad men är en mer omfattande kompetens. Den syftar till att anpassa och möjliggöra skogsbad för individer eller grupper med fysisk och psykisk ohälsa eller specifika behov.
  Skogsterapiguide innehar en certifierad grundutbildning i skogsbadsguidningens konst samt skogsbadsguidens fördjupade kunskaper i anpassad guidemetodik.

  Mer information om Skogsbad: Shinrin Yoku Sweden

  Vetenskap & Forskning

  Lars Åström är Cert. Skogsbadsguide
  Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute


  #skogsbad #shinrinyoku #naturterapi #utmattning #utbrändhet #återhämtning #välmående #immunförsvar #rehabilitering #hälsa #smärtbehandling #sömn #oro #stress

  Stacks Image 20